• نام کاربری:

    • *
    • کلمه عبور:

    • *
    • متن تصویر:

    • *

سامانه جامع حق التدريس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران


معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران در جهت هدفمند نمودن  واحد هاي موظفي اعضاء هيات علمي دانشگاه و همچنين شفافيت نحوه محاسبه حق التدريس اعضاء هيات علمي اقدام به راه اندازي سامانه جامع حق اتدريس نموده است.اميد است با همكاري دانشكده ها و واحدهاي تابعه در جهت پيشبرد اهداف و برقراري نظم و يكپارچگي و شفافيت فرآيند فوق كوشا باشيم. 

جهت دريافت فرم اطلاعات اعضاء هيات علمي و اساتيد مدعو اينجا كليك نمائيد